A Core12 Bosu & Pilates stúdió Házirendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a Core12 Bosu & Pilates stúdiót látogató személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kiváló színvonalú, kulturált sportolás és fejlesztés érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja továbbá a Core12 Bosu & Pilates stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió mindenki számára nyitott, de bejelentkezéshez kötött magánstúdió, amit csak a regisztrált tagok és azok vendégei használhatnak.

A stúdióban dolgozó edző bármely vendég belépését megtagadhatja, akár indoklás nélkül is.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Core12 Bosu & Pilates stúdió területe és eszközparkja csak rendeltetésének megfelelően használható.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió látogatója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió szolgáltatásai kizárólag a stúdió nyitvatartási idején belül vehetők igénybe, kivéve a tulajdonossal minimum 24 órával való előre egyeztetés esetén.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió fenntartja a jogot arra, hogy zártkörű rendezvény esetén a külsős személyeket ne engedje be.

 

A Core12 Bosu & Pilates stúdió általános nyitvatartási rendje:

 

Hétfő – péntek: 06:00 – 21:00 óra között, az órarendben feltüntetett, aktív órák időpontjában, mely alkalmanként, a foglaltságtól függően változhat.
Szombat – vasárnap: zártkörű és előre egyeztetett események esetén a leegyeztetett időpont szerint.

A munkaszüneti napokon a hétvégi rend szerint dolgozunk.

 

A Core12 Bosu & Pilates stúdió vendégei kötelesek a zárási időpontig a stúdiót elhagyni.

 

A Core12 Bosu & Pilates stúdió területén TILOS:

 

Dohányzás, alkohol, -és drogok fogyasztása

Alkohol, -és drog hatása alatt a stúdió nem látogatható.

Olyan tevékenység, amely a Core12 Bosu & Pilates stúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

Minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység

Bármilyen veszélyes anyag, tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) behozatala a stúdióba

A tulajdonos engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, tiltott szerencsejáték, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.

 

A Core12 Bosu & Pilates stúdió szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió szolgáltatásai kizárólag megfelelő ruházat viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során.

A gyakorlatot végző, a szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása tilos;

A stúdió edzésein fertőző betegségben szenvedő személyek nem vehetnek részt.

 

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Mind az órajegyet, mind a bérletet a helyszínen készpénzben (HUF) vagy bankkártyával lehet egyenlíteni, illetve előre utalással is lehet fizetni.

A befizetésről elektronikus számla készül, mely a befizetést követően, automatikusan, e-mail formájában a befizető által megadott email címre elküldésre kerül.

A számlát papír alapon is biztosítani tudjuk, de kérjük, ezt előre jelezd.

Bankkártyás fizetés esetén a banki nyugta is e-mailben kerül megküldésre.

Előre utalás esetében a foglalást követően díjbekérőt küldünk, mely alapján az összeg elektronikus úton egyenlíthető. A befizetést követően számlát állítunk ki, melyet a megadott e-mail címre küldünk.

Online edzés estén az óra díjának beérkezési határideje az edzés előtt legkésőbb 120 perc.

Az előre kifizetett óra díj visszatérítése lemondás esetén: Abban az esetben térítjük vissza a kifizetett összeget, amennyiben a lemondás a lemondási időn belül történik.

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

 

A Core12 Bosu & Pilates stúdió nem vállal felelősséget a személyek sérüléseiért vagy anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a stúdióban dolgozó edzőnek köteles leadni.

Az eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

 

A stúdió területén balesetet elszenvedett személyek elsősegély nyújtásához elsősegélyláda áll rendelkezésre. Komolyabb sérülés esetén az azt ellátó szervet azonnal értesítjük és baleseti jegyzőkönyvet veszünk fel.

 

Általános segélyhívó: 112

Mentő: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

 

A sportszerek kizárólag az azokon végezhető sporttevékenységhez megfelelő öltözetben használhatóak.

A sporttérbe kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital.

Az edzések alkalmával a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Core12 Bosu & Pilates stúdió területén tiszta váltócipő vagy zokni használata kötelező.

 

ÓRALÁTOGATÁSI SZABÁLYOK

 

Az edzések előfoglalás után, előre vagy órakezdés előtt megvásárolt jeggyel vagy érvényes bérlettel látogathatóak.

Az edzésekre (online és a stúdióban tartott órákra is vonatkozóan) való foglalás illetve lemondás legkésőbb az órakezdés előtt 8 órával tehető meg, ebben az időpontban a foglalási rendszer lezárja az adott edzésre való jelentkezési lehetőséget.
Az ennél későbbi módosítást nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben 3-nál több alkalommal 8 órán belül történik a kommunikáció  (kivéve a különleges helyzetet) vagy bejelentkezés/lemondás nélkül történik változás, az adott személy jelentkezését a következő 30 napban nem számoljuk a vendéglistába.

Teltház esetén az ő foglalása utolsó helyre kerül, így amennyiben 8 fő jelentkezett, őt már akkor sem tudjuk fogadni, ha időben leadta jelentkezését.

3 fő jelentkezése esetén, amennyiben ő a 3. jelentkező, foglalását nem tudjuk beszámítani, így az óra elmarad.

Az órák kizárólag az óratípusnak megfelelő öltözetben látogathatók.

Stúdióban tartott edzések esetén:

Érkezés: az adott edzés előtt legkorábban 15 perccel.

Távozás: az adott óra befejezése után legkésőbb 15 perccel.

A csoportos órák minimum 3 fő részvételével kerülnek megtartásra.
1 vagy 2 fő jelentkezése esetén, privát vagy páros privát óra díjazással kerül az óra megtartásra.

 

A BÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 

Minden óratípusra órajegy, illetve 10 alkalmas bérlet vásárolható.

10 alkalmas bérlet lejárati ideje 6 hét.

A bérletek előre is vásárolhatóak, mely érvényességi idejének kezdete az első óralátogatás, de legfeljebb a vásárlástól számított 1 hónap.

A bérletek névre szólnak, így nem átruházhatóak.
Különleges esetben, az edzővel való egyeztetés alapján ez változhat.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Háziállat

A Core12 Bosu & Pilates stúdió KUTYABARÁT hely. A helyiségbe szobatiszta, oltott, egészséges háziállat behozható.

Csoportos óra esetén a vendégnek kötelessége előre, a foglalásnál jelezni háziállat érkezését.

Csoportos óra esetén allergiás, fóbiás vendég esetén kérjük a háziállat mellőzését.

A háziállat viselkedéséért és az ebből adódó esetleges balesetekért, károkozásokért felelősséget nem vállalunk.

A stúdióban, illetve az eszközökben tett károkért a Gazda a felelős, az esetleges károkkal járó költségeket megtéríteni köteles.

A stúdióban kisállat azonosító chipolvasásra is van lehetőség. Amennyiben nem vagyunk a stúdióban, a honlapon lévő telefonszámon elérsz minket.

Kísérő

A BosuKids órákon 1 fő kísérő, mint szemlélő fél, részt vehet.

Speciális esetekben a (szülői) kísérő mellett, plusz 1 fő szakmai kísérő passzív tagként az edzésen részt vehet.

 

Kép, -és hanganyag

Hang, -és képanyag az edzésekről készülhet, a felvétel – az edző és a jelenlévők vagy annak hozzátartozóinak beleegyezésével –  megosztható.

Az edző hang, -és képanyagot kizárólag a vendég beleegyezésével készíthet és oszthat meg.

A felvett anyag socialmedia oldalon, az edző beleegyezésével megosztható. Itt kérjük, jelüld meg a Core12 stúdiót. Ez nem kötelező, de megköszönjük, ha megteszed.

 

A Házirendet a Core12 Bosu & Pilates stúdió tulajdonosa saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. Erről a regisztrált vendégeket írásban tájékoztatja.

A házirend a Core12 Bosu & Pilates stúdióban, nyomtatott formában is megtekinthető.

 

Tulajdonos: Szávai Andrea
Tel: +36 70 323 8039
E-mail: andi@core12.hu
Web: https://core12.hu